Välkommen

God Jul och Gott Nytt År!

Tack för den här terminen. Nu hoppas vi att alla får ett fint lov!

Nästa skoldag är torsdagen den 8 januari.

Nyfiken på skolan

Verksamhetsidé

Presentation av hur skolan ser på sitt uppdrag och vad den har för målsättningar.

 

 

 

Grundsärskolan

För barn med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan.

Bibliotek

Biblioteket fungerar som en källa för information, inspiration och fantasi. Och inte minst som en lugn och trygg plats i skolan.

Elev på skolan

Läsårsdata

Alla studie- och lovdagar för läsåret 2014/2015

Elevinflytande

Som elev på skolan har man möjlighet att medverka i elevrådet. Dessutom finns klassråd, matråd och biblioteksråd.

 

Dagens lunch

Skolans länktips

Här är några utvalda länkar som vi tycker är särskilt intressanta.